„Spolu!“, sociálně aktivizační služba

 

tel.: 466 682 120, email: sas@ddholice.cz

datová schránka: tgkwfy8

IČO: 48159638, č. ú. 100837561/0100

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Jaroslav Doušek, zástupce ředitele DD Holice

mobil: 773 558 803, email: reditel@ddholice.cz

 

Pracovnice „Spolu!“, sociálně aktivizační služby:

Eva Jirsáková, sociální pracovnice

mobil: 725 430 523

Iveta Hanzlíková, pracovnice v sociálních službách

mobil:725 430 522

 

Adresa poskytovatele:

Dětský Domov Holice

Husova 623, 534 01 Holice

 

Místo poskytování služby:

ambulantní - Husova 623, Holice

terénní - skutečné bydliště rodiny dítěte/mladého dospělého.

Služba se poskytuje v dojezdové vzdálenosti zpravidla do 25 km od adresy poskytovatele.

Spolu to zvládneme!

"Spolu!" informační materiál - 1 Informační materiál.pdf (154031)

Kontakt

DĚTSKÝ DOMOV HOLICE Husova 623
534 11 Holice
IČ: 48159638
tel. 466 682 120
fax. 466 682 379
datová schránka: tgkwfy8
email: domov@ddholice.cz

Mgr. Jaroslav Doušek
zástupce ředitele
773 558 803
reditel@ddholice.cz

Dana Kvasničková, Bc.
vedoucí vychovatelka
773 558 801
v.vychovatel@ddholice.cz

Věra Polednová
sociální pracovnice
702 188 490

"Spolu!", sociálně aktivizační služba
sas@ddholice.cz